visitor : 566370
ติดต่อเรา
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Address : 26/83 ซอยคุณหญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel No : (+66) 02-299-3900 Fax No: (+66) 02-299-3927
E-mail address : webmaster@dgr.mail.go.th
Website : www.dgr.go.th

 
บริษัท วอเตอร์ รีซอร์ช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Address : 52 ซอยลาดพร้าววังหิน26 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel No : (+66) 02-931-6068-71 Fax No: (+66) 02-931-6180
E-mail address :water99_01@hotmail.com
Website : www.water1993.com

 

kritlopitakwong@gmail.com