visitor : 594569
โครงการประเมินศักยภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ในกลุ่มหินสระบุรี
และพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
ข่าวคราวความเคลื่อนไหว
 
    งานนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ งานประชุมวันที่ 27 มิ.ย. 2557
 
    เมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมสระบุรีอินน์
 
    เมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมสระบุรีอินน์
 
    กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลการศึกษา โครงการประเมินศักยภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรี และพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน

 
ประมวลภาพและวิดีโอการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 
 
    
 
 
 
 
 
    Dipole-Diploe ซับตะเคียน
 
 
    รวมคลิปวีดิโอการออกปฏิบัติการภาคสนาม
 
    ประมวลภาพการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม ในเดือนกรกฎาคม 2556
 
    ประมวลภาพการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555
 
    ประมวลภาพการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม เมื่อวันที่ 8-12 ธ.ค. 2554

 

 

kritlopitakwong@gmail.com